Παρακαλούνται όσοι γονείς δεν έχουν προσκομίσει ακόμα πιστοποιητικό υγείας για τα παιδιά τους, να το κάνουν μέχρι την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011. Αφορά παιδιά γεννημένα τα έτη 2000-2005.