Ως ένας Value-Added Partner, η Westnet βοηθά τους συνεργάτες της να αναπτυχθούν, παρέχοντας λύσεις με τεχνολογία αιχμής, οι οποίες ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της επιχείρησής τους.

Στόχος της είναι η διεύρυνση της πρόσβασης σε προηγμένη τεχνολογία και καινοτόμες λύσεις σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, ώστε μέσα από στρατηγικές συνεργασίες να φέρνει προστιθέμενη αξία για τους ανθρώπους της, τα ενδιαφερόμενα μέρη της και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Westnet προχωρά σε χορηγία προς τον Καλαθοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο Μελισσίων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του, στηρίζοντας το σημαντικό αθλητικό έργο που επιτελεί για τα παιδιά και τους νέους μας, ευχόμενη ό,τι καλύτερο στις ομάδες του συλλόγου!