Σε συνέχεια των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 7/5/2014, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΟ Μελισσίων συνεδρίασαν στις 17/5 στα γραφεία του στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων με τη συμμετοχή και των αναπληρωματικών μελών Γ. Ρουσσόπουλου και Κ. Τσιλιφώνη.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. και κατόπιν διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

• Πρόεδρος - Κώστας Αποστολίδης
• Αντιπρόεδρος Α' & Γενικός Αρχηγός Ανδρικής Ομάδας - Γιώργος Χαντζόπουλος
• Αντιπρόεδρος Β' & Γενικός Αρχηγού Γυναικείας Ομάδας - Δημήτρης Παπασωτηρίου
• Γενικός Γραμματέας - Σταύρος Στεργίου
• Ειδικός Γραμματέας - Κωνσταντίνα Κλητοράκη
• Ταμίας, Υπεύθυνος Αναπτυξιακού & Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου - Γιάννης Χαντζόπουλος
• Βοηθός Ταμίας & Υπεύθυνος Δράσεων - Βαγγέλης Τζιαμπάζης
• Μέλος - Νάσος Γαλακτερός
• Μέλος - Κωνσταντίνος Δερδενές
• Μέλος - Αντώνης Ζερβός
• Μέλος - Παντελής Κατσάβαρος
• Μέλος - Φίλιππος Λέανδρος
• Μέλος - Θεόδωρος Μόσχοβος
• Μέλος - Δημήτρης Πέτρου
• Μέλος - Δημήτρης Σταμούλης