Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων (ΚΑΟΜ) σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 28/5/2020, και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τα μέλη του Σωματείου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού αθλητικής περιόδου 2019-2020
3. Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού αθλητικής περιόδου 2019-2020
4. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
6. Προγραμματισμός αθλητικής περιόδου 2020-2021
7. Καθορισμός Αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής - Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων επί των οδών Γεννηματά 12 & Σάμου στα Μελίσσια, το Σάββατο 13/6/2020 και ώρα 16:00.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την ημέρα διεξαγωγής της.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
α) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη, τα οποία θα έχουν εγγραφεί με καταβολή της ετήσιας συνδρομής 2020 μέχρι και την 31/5/2020
β) Ταμειακά τακτοποιημένα για το 2020 είναι και τα μέλη που έχουν προμηθευτεί την κάρτα διαρκείας 2019-2020.
γ) Τα μέλη κατά την προσέλευσή τους παρακαλούνται να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
Σχετικά με το Καταστατικό του Σωματείου μπορείτε να λάβετε γνώση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Σωματείου www.melissiabc.gr.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο