Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9/6 με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών του ΚΑΟ Μελισσίων η 13/6, στο Νέο Κλειστό Μελισσίων, με ώρες ψηφοφορίας 18:30 έως 21:00 σας ενημερώνουμε ότι οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτικη Επιτροπή θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την Κυριακή, 10/6 και ώρα 00:00 στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:

1. Φιλιππούσης Νικηφόρος, πρόεδρος
2. Πούλια Ελένη, μέλος
3. Ντζαμάρας Παναγιώτης, μέλος