Σε συνέχεια των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 18/5/2014, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΟ Μελισσίων συνεδρίασαν στις 21/5 στα γραφεία του στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων, μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. και κατόπιν διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

• Πρόεδρος - Δήμητρης Κωνσταντινίδης
• Αντιπρόεδρος Α' & Γενικός Αρχηγός Ανδρικής Ομάδας - Γιώργος Χαντζόπουλος
• Αντιπρόεδρος Β' & Γενικός Αρχηγού Γυναικείας Ομάδας - Δημήτρης Σταμούλης
• Γενικός Γραμματέας - Κωνσταντίνα Κλητοράκη
• Ειδικός Γραμματέας - Σοφία Κογκετσίδη
• Ταμίας, Υπεύθυνος Αναπτυξιακού & Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου - Γιάννης Χαντζόπουλος
• Βοηθός Ταμίας - Βασιλική Σάρρου
• Βοηθός Ταμίας - Νίκος Εμίρης
• Μέλος - Βαγγέλης Μπλιθικιώτης
• Μέλος - Σταύρος Στεργίου
• Μέλος - Αλέξανδρος Μασούρης
• Μέλος - Δημήτρης Χανιωτάκης
• Μέλος - Αντώνης Ζερβός
• Μέλος - Δημήτρης Ορφανόπουλος
• Μέλος - Νίκη Λιαρίκου