Το Δ.Σ. του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων (ΚΑΟΜ) σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2013, αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, με θέματα:

- Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
- Οικονομικός απολογισμός περιόδου 01/01/2012 - 31/12/2012
- Διοικητικός απολογισμός αθλητικής περιόδου 2012/2013
- Απαλλαγή (ή μη) του ΔΣ από κάθε ευθύνη

Τα μέλη του ΚΑΟΜ καλούνται να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν, υπό τους όρους των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων επί των οδών Σάμου & Γεννηματά στα Μελίσσια, την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 και ώρα 11.30 πμ.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12.00μ στον ίδιο τόπο, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για το Δ.Σ. του Κ.Α.Ο. Μελισσίων,

Ο Πρόεδρος
Θόδωρος Μόσχοβος

Ο Γεν. Γραμματέας
Σταύρος Στεργίου