Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 13/6 με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών του ΚΑΟ Μελισσίων η 20/6, στο Νέο Κλειστό Μελισσίων, με ώρες ψηφοφορίας 10:00 έως 12:00 σας ενημερώνουμε ότι οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτικη Επιτροπή θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την Τρίτη, 16/6 και ώρα 00:00 στο info@melissiabc.gr
Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω:

1. Πούλια Ελένη, πρόεδρος
2. Βεσδέκη Αγγελική, μέλος
3. Σταύρου Ανθή, μέλος