Ο ΚΑΟ Μελισσίων επιθυμεί να απασχολήσει υπάλληλο για τη στελέχωση της γραμματείας του σωματείου.

Προσόντα
• πολύ καλή γνώση Excel & Word
• άνεση στην επικοινωνία
• υπευθυνότητα

Περιγραφή έργου
• λειτουργία γραμματείας: Σάββατο – Κυριακή (9:00-13:00)
• είσπραξη συνδρομών και παρακολούθηση οφειλών/ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου αθλητών
• ενημέρωση γονέων (τηλέφωνο, mail, sms) για τις:
- τις απουσίες αθλητών – παρακολούθηση τμημάτων
- το πρόγραμμα
- τις δράσεις του συλλόγου
• οργάνωση αθλητικού υλικού/αποθήκης

Παροχές
• ασφάλιση ΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@melissiabc.gr