Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 14/5 με την οποία ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών του ΚΑΟ Μελισσίων η 18/5, στο Νέο Κλειστό Μελισσίων, με ώρες ψηφοφορίας 18:30 έως 21:30 σας ενημερώνουμε ότι οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτικη Επιτροπή θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την Κυριακή, 15/5 και ώρα 18:30 στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:
1. Πούλια Ελένη, πρόεδρος, τηλ. 6977341271
2. Μαλεφάκης Αντώνης, μέλος, τηλ. 6972880000
3. Χαλβατζή Αγγελική, μέλος, τηλ. 6978626289