Η Διοίκηση του ΚΑΟ Μελισσίων στην προσπάθειά της να μειώσει τους κινδύνους που προκύπτουν για την υγεία των αθλητών/τριών μας από ενδεχόμενους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των προπονήσεων ή αγώνων, ανακοινώνει τη συνεργασία του ΚΑΟ Μελισσίων με την ασφαλιστική MetLife (μέσω της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - εταιρείας πρακτορείας ασφαλίσεων του Ομίλου ΟΤΕ) για την ασφάλιση των αθλητριών και αθλητών της γυναικείας και ανδρικής ομάδας του Ομίλου μας για την αθλητική περίοδο 2015-16.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα καλύπτει με ένα σημαντικό ποσό τις περιπτώσεις ατυχημάτων σε προπονήσεις ή αγώνες, ενώ δίνει τη δυνατότητα χρήσης μιας σειράς επιπλέον διαγνωστικών εξετάσεων σε συνεργαζόμενα με τη MetLife διαγνωστικά κέντρα ή κλινικές, σε διαφορετικές περιοχές κυρίως της Αττικής. Ήδη, εκτός των μεγάλων ομάδων, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και μεγάλος αριθμός της ομάδας Εφήβων του Ομίλου μας και έπεται συνέχεια.

Σημείωση
Ειδικές τιμές ισχύουν για αθλητές ή αθλήτριες του ΚΑΟ Μελισσίων κάτω των 18 ετών, στην περίπτωση που οι γονείς τους θα ήθελαν να τους ασφαλίσουν, έχοντας πρόσβαση σε όλες τις επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα ή κλινικές.

Πρόγραμμα MetLife

Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σταύρο Στεργίου (τηλ. 6945432570), Γενικό Γραμματέα του ΔΣ ΚΑΟ Μελισσίων για να δηλώσουν συμμετοχή στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ΚΑΟ Μελισσίων (από €26 το χαμηλότερο ετήσιο ασφάλιστρο).