Για αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης 2011 και μετά, χρειάζεται:

   - Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή/Αθλήτριας (αν είναι νέος/νέα)
   - Ιατρική βεβαίωση, φωτοτυπία ή πρωτότυπη

Για νέα αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης έως και 2006, χρειάζεται:

   - Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή/Αθλήτριας
   - Ιατρική βεβαίωση, φωτοτυπία ή πρωτότυπη
   - Δύο (2) φωτογραφίες
   - Πιστοποιητικό γέννησης
   - Συμπλήρωση εντύπου της Ομοσπονδίας (θα σας δοθεί από τον έφορο του τμήματος)
   - 20,00 ευρώ για την έκδοση δελτίου αθλητικής ταυτότητας

Για αγόρια και κορίτσια με έτος γέννησης έως και 2004 που παρακολούθησαν την Ακαδημία Μπάσκετ και την αγωνιστική περίοδο 2016-17, χρειάζεται:

   - Ιατρική βεβαίωση, φωτοτυπία ή πρωτότυπη


Αίτηση Συμμετοχής Αθλητή/Αθλήτριας

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 6944 358245 (Γιάννης Χαντζόπουλος).