Με αίσθημα προσφοράς και υπερηφάνειας, ανακοινώνουμε τη συνεργασία του ΚΑΟ Μελισσίων με τον φορέα Coeurs pour Tous Hellas-‘Καρδιές για όλους', στα πλαίσια των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης του συλλόγου προς την τοπική κοινωνία.

Σκοπός της εν λόγω σύμπραξης, είναι η προσφορά δωρεάν καρδιολογικών ελέγχων στα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών του Δήμου Πεντέλης, στα κοινωνικά ιατρεία, από την εξειδικευμένη ιατρονοσηλευτική ομάδα του φορέα.

Η Coeurs pour Tous Hellas, με κεντρικό μήνυμα 'Καρδιές για όλους', συστάθηκε το 2015 για τα παιδιά της Ελλάδος με συγγενή καρδιοπάθεια, από τον καρδιοχειρουργό Αυξέντιο Καλαγκό, ως έμπρακτη δέσμευση και προσφορά στην ελληνική κοινωνία και στους μικρούς ασθενείς των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών.

Στα 3 εκατομμύρια περίπου ανασφάλιστων Ελλήνων (»28% του πληθυσμού), το οποίο μεταφράζεται σε 35% ανασφάλιστων παιδιά στην Ελλάδα, το 'Καρδιές για όλους' αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο κοινωνικής προσφοράς. Κάθε χρόνο, στη χώρα μας γεννιούνται 800-1.000 παιδιά με καρδιοπάθεια, εκ των οποίων το 1/3 (κυρίως νεογνά) χρήζουν άμεσης καρδιοχειρουργικής επέμβασης.

Έργο του φορέα 'Καρδιές για όλους' είναι η οικονομική ενίσχυση των άπορων και ανασφάλιστων παιδιών με καρδιοπάθεια, καλύπτοντας τη χρηματοδότηση των νοσηλίων για τις απαιτούμενες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, τις πράξεις επεμβατικής καρδιολογίας και λοιπές ιατρικές εξετάσεις. Μέσα στα 4 χρόνια παρουσίας του φορέα 'Καρδιές για όλους' στη χώρα μας, έχουν βοηθηθεί περισσότερα από 130 παιδιά.


Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα λάβει χώρα στον Δήμο Πεντέλης, η 1η δράση δωρεάν καρδιολογικών ελέγχων στα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών.