Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων (ΚΑΟΜ) σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 3/12/2022 και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τα μέλη του Σωματείου σε τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα:

1. Τροποποίηση άρθρων 1 και 25 του Καταστατικού με σκοπό τη προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων επί των οδών Γεννηματά 12 & Σάμου στα Μελίσσια, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί - χωρίς άλλη πρόσκληση - την ίδια ημέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
α) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη, τα οποία θα έχουν εγγραφεί μέχρι την 30/04/2022 και θα έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή του (αθλητικού) έτους 2022-2023 μέχρι την 31/10/2022.
β) Ταμειακά τακτοποιημένα για το 2022 είναι και τα μέλη που έχουν προμηθευτεί την κάρτα διαρκείας 2022-2023.
γ) Τα μέλη κατά την προσέλευσή τους παρακαλούνται να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Σχετικά με το τροποποιημένο και ισχύον Καταστατικό του Σωματείου μπορείτε να λάβετε γνώση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Σωματείου www.melissiabc.gr.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Άγγελος Πραγιάτης Ανθή Σταύρου