Σε συνέχεια των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Μαΐου 2022, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΟ Μελισσίων συνεδρίασαν στις 16/5 στα γραφεία του στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα και κατόπιν διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

• Πρόεδρος - Άγγελος Πραγιάτης
• Αντιπρόεδρος - Σταύρος Στεργίου
• Γενικός Γραμματέας - Ανθή Σταύρου
• Ταμίας - Ιωάννης-Νικόλαος Χαντζόπουλος
• Μέλος - Αλέξανδρος Δεμερτζόγλου
• Μέλος - Κωνσταντίνα Κλητοράκη
• Μέλος - Αράμ Κονταξιάν
• Μέλος - Γεώργιος Ματσαϊδώνης
• Μέλος - Βασιλική Σάρρου
• Αναπληρωματικό Μέλος - Γεώργιος Χαντζόπουλος
• Αναπληρωματικό Μέλος - Αικατερίνη Κώτση