Σε συνέχεια των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 13/6/2018, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΟ Μελισσίων συνεδρίασαν στις 16/6 στα γραφεία του στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων, μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. και κατόπιν διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

• Πρόεδρος - Δήμητρης Κωνσταντινίδης
• Αντιπρόεδρος Α' - Γιώργος Χαντζόπουλος
• Αντιπρόεδρος Β' - Σταύρος Στεργίου
• Γενικός Γραμματέας - Κωνσταντίνα Κλητοράκη
• Ειδικός Γραμματέας - Σοφία Κογκετσίδη
• Ταμίας, Υπεύθυνος Υποδομών - Γιάννης Χαντζόπουλος
• Βοηθός Ταμίας - Βασιλική Σάρρου
• Μέλος - Κατερίνα Κώτση
• Μέλος - Νίκος Εμίρης
• Μέλος - Κωνσταντίνος Δημητράκης
• Μέλος - Δημήτρης Σταμούλης
• Μέλος - Δημήτρης Βαρώνος
• Μέλος - Αλέξανδρος Τσιντζιλώνης
• Μέλος - Αντώνης Ζερβός
• Μέλος - Νίκη Λιαρίκου