Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων (ΚΑΟΜ) σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 18/5/2017, και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τα μέλη του Σωματείου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός αθλητικής περιόδου 2017/2018, διαχειριστικός απολογισμός αθλητικής περιόδου 2017/2018, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής & απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
2. Προγραμματισμός αθλητικής περιόδου 2018/2019 & προϋπολογισμός περιόδου 2018/19
3. Καθορισμός Αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής – Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
4. Λοιπά θέματα
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων επί των οδών Γεννηματά 12 & Σάμου στα Μελίσσια, το Σάββατο 9/6/2018 και ώρα 19:30.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
α) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη, τα οποία θα έχουν εγγραφεί με καταβολή της ετήσιας συνδρομής 2018 μέχρι και την 31/5/2018
β) Ταμειακά τακτοποιημένα για το 2017 είναι και τα μέλη που έχουν προμηθευτεί την κάρτα διαρκείας 2017-18.
γ) Τα μέλη κατά την προσέλευσή τους παρακαλούνται να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
Σχετικά με το Καταστατικό του Σωματείου μπορείτε να λάβετε γνώση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Σωματείου www.melissiabc.gr.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο