Το Δ.Σ. του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων (ΚΑΟΜ) σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2014, αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, με θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Διοικητικός απολογισμός
4. Απαλλαγή (ή μη) του ΔΣ από κάθε ευθύνη
5. Αρχαιρεσίες
α) εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
β) κατάρτιση λίστας υποψηφίων για ΔΣ και Εξελεγκτική Επιτροπή
γ) επικύρωση πρότασης ΔΣ για ολοκλήρωση της ΓΣ με διενέργεια αρχαιρεσιών στις 7 Μαΐου 2014, ώρα 6.30μμ έως 9.30μμ στα γραφεία του Σωματείου ή άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία/ώρα.

Τα μέλη του ΚΑΟΜ καλούνται να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν, υπό τους όρους των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων, στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων επί των οδών Σάμου & Γεννηματά στα Μελίσσια, το Σάββατο 3 Μαΐου 2014 και ώρα 6.00 μμ.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 6.30μμ στον ίδιο τόπο, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για το Δ.Σ. του Κ.Α.Ο. Μελισσίων,

Ο Πρόεδρος
Θόδωρος Μόσχοβος

Ο Γεν. Γραμματέας
Σταύρος Στεργίου